Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
Første konsultation 506,72  199,14  307,58
Individuel konsultation 322,19 126,62  195,57
Afgrænset individuel konsultation 214,81 84,42 130,39
Superviseret selvtræning på klinik 107,42 42,22 65,20
 Udeblivelse/ Afbud efter kl. 9.00 på behandlingsdag 322,19 322,19

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)