Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
 Første Konsultation 493,06  193,77  299,29
 Normal Behandling 313,51 123,21  190,30
 Kort Behandling 209,02 82,14 126,88
 Opfølgende træningsterapi 104,52 41,08 63,44
 Udeblivelse/ Afbud efter kl.9.00 på behandlingsdag 313,51 313,51

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)