Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
 Første Konsultation 467,73  183,82  283,91
 Normal Behandling 297,40 116,88  180,52
 Kort Behandling 198,27 77,92 120,35
 Opfølgende træningsterapi 99,14 38,96 60,18
 Udeblivelse/ Afbud efter kl.9.00 på behandlingsdag 297,40 297,40

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)