Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
 Første Konsultation 484,31  190,33  293,98
 Normal Behandling 307,95 121,02  186,93
 Kort Behandling 205,30 80,68 124,63
 Opfølgende træningsterapi 102,66 40,35 62,31
 Udeblivelse/ Afbud efter kl.9.00 på behandlingsdag 307,95 307,95

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)