Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
 Første Konsultation 460,19  180,85  279,34 
 Normal Behandling 292,60 114,99  177,61
 Kort Behandling 195,07 76,66 118,41
 Opfølgende træningsterapi 97,54 38,33 59,21
 Udeblivelse/ Afbud efter kl.9.00 på behandlingsdag 292,60 292,60

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)