Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
 Første Konsultation  442,73  173,99  268,74
 Normal Behandling  281,50  110,63  170,87
 Kort Behandling  187,68  73,76  113,92
 Opfølgende træningsterapi  93,83  36,88  56,95
 Udeblivelse/ Afbud efter kl.9.00 på behandlingsdag  160,00 160,00

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)