Priser

Priserne følger sygesikringensbestemmelser.
Med en henvisning fra lægen får du et tilskud fra sygesikringen til behandlingen.
Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, kan du også få tilskud herfra.
  Honorar   Sygesikringsandel  Patientandel
 Første Konsultation 464,39  182,51  281,88 
 Normal Behandling 295,27 116,04  179,23
 Kort Behandling 196,85 77,36 119,49
 Opfølgende træningsterapi 98,43 38,68 59,75
 Udeblivelse/ Afbud efter kl.9.00 på behandlingsdag 295,27 295,27

(Priserne reguleres 2 gange årligt efter overenskomst med sygesikringen)